Collana Breil TJ2249 Acciaio Acciaio Viper onyzty3150-Jewelry